1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА-2018
  4. Біологія. Барна (підсумкові контрольні роботи)

Частина V. Завдання 4

Схарактеризуйте етапи біосинтезу білка

Перший етап — транскрипція — передача інформації про структуру білка з молекули ДНК на попередник і-РНК. Транскрипція відбувається не на всій молекулі ДНК, а лише на певній її ділянці.

Другий етап — активація амінокислот.

Цей процес відбувається у цитоплазмі: амінокислоти, що утворюються при розщепленні білків зв’язуються із специфічними ферментами й молекулами АТФ.

Активовані амінокислоти, сполучені з т-РНК, надходять до рибосом і розпочинається третій етап біосинтезу білка.

Третій етап — трансляція — процес безпосереднього синтезу поліпептидних ланцюгів, переклад послідовності нуклеотидів у молекулі і-РНК у послідовність амінокислотних залишків у молекулі білка.

Четвертий етап — утворення вторинної, третинної та четвертинної структур білкової молекули. Цей етап відбувається при участі комплексу Гольджі.

Повідомити про помилку