1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Частина IV. Завдання 10

Доведіть, що людина — біосоціальна істота

Для того щоб зрозуміти, чому людина — біосоціальна істота, слід розібратися в значенні терміну «біосоціальний». Він передбачає систему поведінки, яка є симбіозом біологічних і соціальних факторів. Говорячи по-іншому, поведінка біосоціальних істот (людей) одночасно визначається природними інстинктами, психологічними характеристиками та соціальними навичками.

Людина як біосоціальна істота— особлива форма буття. Ми є його невіддільною частиною, але одночасно впливаємо на буття, змінюючи його. Ми одночасно об’єкт і суб’єкт пізнання.

Людина, як біосоціальна істота, містить у собі занадто багато аспектів:

• є представником конкретного виду;

• є представником конкретної раси, народності, етносу;

• є особистістю з психікою, талантами, нахилами, потребами.

З одного боку — це хоч і високоорганізована, але тварина, тобто біологічний організм. З іншого — це істота, що володіє соціальними, політичними, культурними, іншими унікальними навичками. Саме ця особливість дозволяє вважати, що людина — біосоціальна істота, або, висловлюючись словами Аристотеля, «політична тварина».

Індивідуум здатний передавати у спадок біологічні ознаки свого виду, має схильність до певної тривалості життя, хвороб, типу поведінки, темпераменту. З іншого боку, людина не має чіткої схильності до денного або нічного способу життя, типу харчування, поводження. Тому розвиватися, на відміну від тварин, вона здатна в будь-якому напрямку.

Потреби людини нерозривно пов’язані з її природою. Тільки природа проявляється у фізіологічних потребах, інстинктах (наприклад, необхідність харчуватися), а соціальне — у свідомості. Однак і природне начало, і соціальне складають єдиний конгломерат, який, за своєю суттю, є буттям.

Одні вчені вважають, що природа людини обумовлена виключно генетикою виду: прямоходінням, диханням за допомогою легень тощо; інші ж включають у поняття й психіку індивіда, його інтелект, емоційний розвиток. Це ще один доказ тієї істини, що людина як біосоціальна істота може розглядатися тільки одночасно з кількох точок зору.

Повідомити про помилку