1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Частина IV. Завдання 30

Джерела енергії для організмів. Автотрофи та гетеротрофи

Відповідно до закону збереження енергії, усі функції живого організму, що потребують затрат енергії, повинні в кінцевому результаті здійснюватися за рахунок зовнішніх джерел енергії.

За характером живлення і джерелами використання енергії при обміні речовин усі організми поділяють на дві групи: автотрофи й гетеротрофи.

Автотрофи — організми, здатні синтезувати органічні речовини із простих неорганічних сполук (СO2 та Н2O), використовуючи при цьому енергію Сонця (фотосинтезуючі автотрофи) або енергію екзотермічних реакцій окиснення неорганічних речовин (хемосинтезуючі автотрофи, або хемотрофи). Фототрофи — усі зелені рослини, ціанобактерії, пурпурні й зелені сіркобактерії. Хемотрофи — азотфіксуючі, нітрифікуючі, залізо- та сіркобактерії тощо.

Гетеротрофи — організми, які споживають готові органічні сполуки, створені іншими істотами, що слугують для них джерелом енергії та будівельним матеріалом.

Якщо гетеротрофи отримують готові органічні речовини від живих організмів, то їх відносять до хижаків (хижі тварини, шкідники рослин) або паразитів (віруси, хвороботворні бактерії, гриби-паразити, рослини-паразити, тварини-паразити); від мертвих — до сапрофітів (бактерії бродіння та гниття, цвілеві та дріжджові гриби; багато видів тварин).

До гетеротрофних організмів належать і симбіонти — організми, що живляться за рахунок інших, але не паразитують на них, а перебувають з ними у взаємовигідних відносинах — симбіозі (водорості та гриби в лишайнику, бульбочкові бактерії та бобові рослини).

Повідомити про помилку