1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Частина IV. Завдання 38

Назвіть основні біологічні явища, що характеризують клітинний та організмовий рівні організації живого

Елементарні структури — клітини. Елементарні явища— життєві цикли клітин. Клітина перетворює речовини й енергію, що надходять до організму, у форму, придатну для використання, і таким чином забезпечує процеси життєдіяльності. Кожна клітина — відносно автономна, самостійно функціонуюча одиниця. У складі цілісного організму клітини об’єднуються у тканини й системи органів. Між ними налагоджена система фізіолого-біохімічних і структурно-функціональних зв’язків, яка є характерною для тканин даного організму. Екологічні проблеми рівня: ріст клітинної патології внаслідок забруднення середовища, порушення відтворення клітин.

Елементарні структури — організми та системи органів, з яких вони складаються. Елементарні явища — комплекс фізіологічних процесів, що забезпечують життєдіяльність. На даному рівні здійснюються механізми адаптації і формується певна поведінка живих істот у конкретних умовах середовища. Спадкова інформація закодована в генотипі, реалізується певними фенотипними проявами. Керуюча система — генотип.

Одноклітинний організм хоч і складається лише з однієї клітини, але функціонує як цілісна самостійна біологічна система та виконує усі життєво необхідні функції.

Одноклітинні організми є як у тваринному (амеби, інфузорії, форамініфери, радіолярії), так і в рослинному (водорості) світі та серед грибів. Серед них є прокаріоти та еукаріоти, вільноживучі та паразитичні види. Екологічні проблеми рівня: зниження адаптаційних можливостей організмів, розвиток граничних станів у людини (стан між здоров’ям і хворобою).

На організмовому, а по суті онтогенетичному рівні одиницею життя є особина з моменту її виникнення до смерті; це процес розгортання реалізації спадкової інформації, закодованої в керівних структурах зародкової клітини. На організмовому (онтогенетичному) рівні відбувається не тільки реалізація спадкової інформації, але й апробація її шляхом перевірки відповідності спадкових ознак і роботи керівних систем особливим вимогам середовища. Через випробування організму в процесі добору відбувається перевірка життєздатності даного генотипу в даних умовах. Онтогенез виник після доповнення конваріантної редуплікації. Новими етапами розвитку з’являється і поступово ускладнюється шлях від генотипу до фенотипу, від гену — до ознаки. Онтогенез відбувається внаслідок роботи саморегульованої ієрархічної системи в межах особини. Особини в природі не абсолютно ізольовані одна від одної, а об’єднані більш високим рангом біологічної організації — популяційно-видовим.

Повідомити про помилку