1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Варіант 11

1. У кажіть, чим є бульбоцибулина у гладіолуса:
В видозміною пагона;

2. Живитись не лише автотрофно, а й гетеротрофно може:  
Б росичка;  

3 Головним сигналом для початку сезонних перельотів птахам слугує:
А зміна тривалості світлового дня;  

4. «Кров» павукоподібних (гемолімфа):
Б безбарвна;

5. Укажіть, яку групу крові мають універсальні реципієнти:
В АВ;

6. Людина, яка перехворіла на краснуху, кір чи вітрянку, має:
Б природний набутий імунітет;

7. Рибосомальна РНК забезпечує...  
Г просторове розміщення іРНК, тРНК на рибосомі.

8. Ділянка іРНК має структуру ГУЦ-ГАА-УЦЦ-УУА-. Укажіть послідовність нуклеотидів у структурному гені:  
В ЦАГ-ЦТТ-АГТ-ААТ;

9. Укажіть у якій фазі мейозу хроматиди перетворюються на хромосоми:  
Г на початку анафази, під час переміщення хроматин до протилежних полюсів.

10. У собак чорний колір шерсті домінує над кавовим, а коротка шерсть — над довгою. Укажіть імовірність появи в потомстві чорних короткошерстих цуценят від схрещування двох особин, гетерозиготних за обома генами:
Г 56,25 %.

11. Укажіть приклад симбіозу:
Г бактерії в рубці жуйних тварин.

12. Укажіть правильне рівняння реакції повного розщеплення глюкози:  
Г С6Н12O6+ 38Н3РO4 + 38АДФ + 6O2 → 6СO2 + 44Н2O + 38АТФ + 2800 кДж.

13. Укажіть правильні твердження щодо рослини, зображеної на рисунку:  
3 плід — горіх;
4 заплідення подвійне;
5 належить до покритонасінних рослин;

14. Укажіть правильні твердження щодо комах:  
1 мають 6 ніг;
2 крила є лише у дорослих особин;
3 яйцеклад у самки коника — видозмінені кінцівки;
4 комар має сисний ротовий апарат;

15. Укажіть правильні твердження щодо нервової системи людини  
1 від спинного мозку відходить 31 пара нервів;
2 нервові закінчення бувають синаптичні, рухові й чутливі;
6 від головного мозку відходить 12 пар нервів.

16. Установіть відповідність між парою організмів та типом відносин між ним
1Г, 2Б, 3А, 4Д

17. Запишіть три приклади пластид рослинної клітини:
1. хлоропласти; 2. лейкопласти; 3. хромопласти.

18. (1) В хлоропласти та мітохондрії на відміну від інших органел, характеризуються певною автономією функціонування у клітині. Ці органели містять власну спадкову інформацію — (2) Д кільцеву ДНК а також здатні синтезувати власні білки. Вони не виникають з інших структур клітини, а Е  розмножуються поділом (3).  

Повідомити про помилку