1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Варіант 16

1. На межі проникнення світла на літоралі ростуть лише:
Г червоні водорості.

2. Ключ-трава належить до:
Б папоротеподібних.

3. Внутрішньочеревна поперечна перегородка ссавців, що бере участь у процесі дихання, називається:
В діафрагмою.

4. Укажіть назву кістки зі скелета птаха:
Б цівка.

5. Захворювання людини тиф та туберкульоз спричиняють:
Б бактерії.

6. Рефлекс — це:
А реакція організму на подразнення за участі нервової системи.

7. Укажіть речовини, необхідні для фіксації СO2 в темновій фазі фотосинтезу:
В АТФ і НАДФ • Н.

8. Розщеплення в за фенотипом для дигібридного схрещування гетерозигот за повного домінування становить:
Б 9 : 3 : 3 : 1

9. Фермент рибонуклеаза містить 124 амінокислотних залишки. Що має більшу...
Б ген важчий в 20,7 рази;

10. У людини відсутність потових залоз зумовлена рецесивним алелем...
Б син або дочка без аномалії — 50 % і син або дочка з аномалією — 50 %;

11. Укажіть, коли відбувається кросинговер:
Б у профазі першого мейотичного поділу.

12. Укажіть рядок, який містить дані для заповнення пропусків у рівнянні реакції С6Н12O6+ ... +... → 2С3Н6O2 + ... + 2Н2O + ... кДж:
Б 2АДФ, 2Н3РO4, 2АТФ, 200.

13. Укажіть властивості грибів:
1 клітини грибів вкриті хітином;
2 належать до еукаріотів;
3 живляться гетеротрофно;
4 поглинають розчинені речовини шляхом усмоктування;
6 бувають макро- та мікроскопічними.

14. Укажіть органи руху найпростіших;
2 джгутики;
4 несправжні ніжки;
5 війки.

15. Укажіть гормони гуморальної регуляції фізіологічних процесів у шкірі людини:
2 меланотропін;
4 мелатонІн.

16. Установіть відповідність між біологічними об’єктами та їх ознаками:
1А, 2Д, 3Б, 4В

17. Запишіть три регуляторні системи, які взаємодіють для підтримання гомеостазу:
1. нервова;
2. ендокринна;
3. імунна.

18. Генні хвороби — спадкові хвороби, спричинені Е генними (1) мутаціями. Ці хвороби можуть бути домінантними аутосомними, як наприклад А полідактилія (2), або рецесивними аутосомними, як наприклад Д фенілкетонурія (3) тощо.

Повідомити про помилку