1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Варіант 18

1. Подвійне запліднення покритонасінних полягає в:
В злитті сперміїв як з яйцеклітиною, так і з центральною клітиною зародкового.

2. Укажіть назву рослини, яка має дихальні корені:
Б кипарис болотний.

3. Укажіть назву тварини, що має параподїі:
Б морська мишка.

4. Токування глухарів, турніри тетеруків, танок журавлів — це:
Б складні елементи поведінки.

5. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів на рисунку й виберіть правильні:
Б ІІ, ІІІ.

6. Голосові зв’язки у чоловіків та жінок відрізняються. У чоловіків вони:
Г довші й товстіші, ніж у жінок.

7. До функції рРНК належить:
А забезпечення певного просторового взаєморозташування тРНК та іРНК.

8. Фрагмент молекули ДНК містить 440 гуанінових нуклеотидів, що становить 22 % загальної кількості нуклеотидів. Визначте довжину іРНК, яка є ...
В 340 нм

9. Чоловік гетерозиготний за геном кольору очей (карий колір — домінантний, блакитний — рецесивний), дружина— блакитноока. Імовірність народження в цій сім’ї кароокої дитини складає:
В 50%.

10. Породою, сортом, штамом називають:
Б штучно створену людиною популяцію.

11. Прикладом взаємозв’язків за типом паразитизму є спільне існування популяцій:
В берези й гриба-трутовика.

12. Від схрещування гомозиготних особин потомство в F1 гібридів буде:
В одноманітним за генотипом і фенотипом.

13. Укажіть правильні твердження стосовно поділу рослинної клітини:
1 розвиток клітини від утворення до поділу називають клітинним циклом;
3 у хромосомі міститься інформація про цю клітину і весь організм;
4 подвоєння хромосом відбувається перед поділом клітини;
6 під час поділу дочірні клітини отримують порівну органели материнської.

14. Укажіть назви зубатих китів:
2 косатка;
3 кашалот;
4 дельфіни.

15. Укажіть формені елементи крові:
1 еритроцити;
5 тромбоцити;
6 лейкоцити.

16. Установіть відповідність між функціями печінки та їхньою характеристикою.
1В, 2Д, 3Г, 4А

17. Запишіть три основні форми взаємодії алельних генів:
1. повне домінування;
2. неповне домінування;
3. множинний алелізм.

18. Закон В чистоти гамет (1) формулюється гак: під час утворення статевих клітин у кожну гамету потрапляє лише один алель з кожної пари алельних генів. Під час Д аналізуючого схрещування (2) гібрид з невідомим генотипом схрещують з Б рецесивною гомозиготою (3), генотип якої завжди аа.

Повідомити про помилку