1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Варіант 20

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів на рисунку й виберіть правильні.
Г II, III, IV.

2. Кореневі бульби — це потовщення:
А бічних коренів.

3. Проаналізуйте твердження щодо зображеної тварини і виберіть правильні.
Б III, IV.

4. Бурий ведмідь мочиться біля дерев, треться об них, дряпає і гризе кору, а також робить заглиблення в землі — це елементи:
А територіальної поведінки.

5. Сильний, урівноважений, рухливий тип; життєрадісний, працелюбний, дисциплінований, допитливий, з великим самовладанням і стриманістю характеру — це:
А сангвінік.

6. Причиною утворення антитіл у крові є:
А поява хвороботворних мікроорганізмів.

7. Укажіть, у якій фазі мейозу утворюються біваленти:
Б у профазі мейозу І.

8. Укажіть, яка кількість речовини глюкози зазнала дисиміляції в організмі людини, якщо в результаті виділилось 48 моль СO2:
Б 8 моль.

9. У молекулі про-іРНК на інтронні ділянки припадає 800 нуклеотидів. Визначте повну масу й довжину структурного гена, якщо в ньому закодовано поліпептид...
Б 966 000 Да, 476 нм;

10. У помідорів високе стебло домінує над карликовим, а кругла форма плодів...
В 10 % — кр., вис.; 10 % — гр., карл.; 40 % — кр., карл.; 40 % — груш., високі;

11. Анаеробне розщеплення відбувається в (1) і приводить до вивільнення незначної кількості енергії. На цьому етапі органічні сполуки зазнають розщеплення без участі (2).
В 1 — гіалоплазмі, 2 — кисню;

12. До темнової фази фотосинтезу належить:
Г цикл Кальвіна.

13. У листку зелене забарвлення мають клітини:
3 продихів;
4 стовпчастої основної тканини;
5 губчастої основної тканини.

14. До вузьконосих мавп належать:
2 мартишки;
3 павіани;
4 гібони;
6 макаки.

15. Укажіть центри функцій організму, розміщених у лівій частині кори мозку:
1 письмо;
3 читання;
5 лічба.

16. Установіть відповідність між складовими органів виділення та їхніми функціями під час утворення сечі:
1Д, 2А, 3В, 4Б

17. Запишіть три основні напрями еволюційного процесу:
1. ароморфоз;
2. ідіоадаптація;
3. загальна дегенерація.

18. Реакції Е циклу Кребса (1) відбуваються в матриксі Д мітохондрій (2) і становлять собою послідовне перетворення Г трикарбонових кислот (3).

Повідомити про помилку