1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Варіант 26

1. Для визначення приналежності певної рослини до класу Однодольних чи Дводольних необхідно знати будову її:
Г насіння.

2. Укажіть, скільки сперміїв бере участь у заплідненні у квіткових рослин:
Б два.

3. Представники ряду Хижі:
А мають різці, ікла та кутні зуби.

4. Можливість розвитку плазунів без метаморфозу обумовлено:
Г великим запасом поживних речовин у яйці.

5. Укажіть помилкове твердження щодо перетворення речовин в організмі людини:
Б надлишок вуглеводів в організмі перетворюється на запасні білки.

6. Укажіть правильну характеристику руху крові судинами:
Г найнижча швидкість руху крові в капілярах.

7. Укажіть помилкове твердження:
Г з ліпідів у клітині синтезуються усі вітаміни і гормони.

8. У результаті дисиміляції утворилося 24 моль СО2 і 12 моль С3Н6О3 (молочної...
Г 10 моль С6Н12О6; 164 моль АТФ?

9. Одна з форм глаукоми зумовлена домінантним аутосомним геном, інша —...
Г 81,25 %?

10. У якій фазі біля полюсів клітини міститься гаплоїдний набір однохромагидних хромосом:
Г телофазі мейотичного (II) поділу.

11. Укажіть, для чого в селекції рослин застосовують поліплоїдію:
Б подолання безпліддя віддалених гібридів.

12. Екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні — це закон:
А екологічної піраміди Р. Ліндемана;

13. Укажіть правильні твердження щодо лишайників:
4 бувають накипні, кущисті й листуваті;
5 трапляються переважно на корі дерев, грунті й камінні;
6 деякі види людина використовує в їжу.

14. Укажіть правильні твердження щодо китоподібних і ластоногих:
1 живуть у воді постійно або значну частину свого життя;
3 мають обтічну форму тіла;
4 мають товстий шар підшкірного жиру;
5 кінцівки мають форму ласт;
6 волосяний покрив рідкий або відсутній.

15. Укажіть назви захворювань, спричинені авітамінозами:
3 цинга;
4 куряча сліпота.

16. Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить:
1Д, 2А, 3Б, 4Г

17. Запишіть три етапи ембріогенезу тварин:
1. дроблення; 2. гаструляція; 3. органогенез.

18. В неповне домінування (1) — це форма взаємодії алельних генів, за якої у Б гетерозиготного (2) організму домінантна алель (А) не повністю пригнічує рецесивну алель (а), внаслідок чого проявляється проміжний стан ознаки. А комплементарність (3) — це форма взаємодії декількох домінантних неалельних генів, які разом визначають розвиток прояву ознаки.

Повідомити про помилку