1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Варіант 28

1. Укажіть тип жилкування листків подорожника великого:
Б дугове.

2. Укажіть назву рослини, яка має стебло соломину:
В бамбук.

3. Надходження кисню в кров через шкіру та легені відбувається у:
А жаби.

4. Укажіть, яка тварина є «зайвою» в логічному ряду:
В гавіал.

5. Укажіть, яку групу крові мають універсальні донори:
В 0.

6. Укажіть, якою буде реакція еритроцитів у гіпертонічному фізіологічному розчині (натрій хлориду), концентрація якого вища за 0,9 %:
А зморщуватимуться.

7. Яка молекулярна маса гена (обох ланцюгів ДНК), в одному з ланцюгів якого...
Г 10 350 000 Да.

8. Молекули мРНК (іРНК) синтезуються (1), при цьому послідовність нуклеотидів іРНК (2) з послідовністю нуклеотидів (3):
Б 1 — на одному з ланцюгів ДНК; 2 — комплементарна; 3 — ланцюга ДНК,...;

9. Розщеплення за фенотипом для дигібридного схрещування. При повному зчепленні генів у дослідах Моргана:
В 1 : 1.

10. Основні положення сучасної теорії еволюції:
Б одиницею еволюції є популяція, природний добір є фактором еволюції.

11. Від схрещування гомозиготних особин потомство в першому поколінні гібридів буде:
В одноманітним за генотипом і фенотипом.

12. Чорна масть у корів домінує над рудою, а білолобість — над суцільним...:
А157.

13. Укажіть правильні твердження щодо голонасінних:
3 запилення у голонасінних відбувається за допомогою вітру;
4 голонасінні — дерева та кущі;
5 листки усіх голонасінних видовжені й вузькі (хвоя) або лускоподібні;
6 голонасінні не утворюють плодів.

14. Укажіть особливості кільчастих червів:
1 сегментація тіла;
2 вторинна порожнина тіла;
3 замкнена кровоносна система;
5 центральна нервова система вузлового типу.

15. Укажіть судини, якими кров рухається від серця:
1 аорта;
4 легеневий стовбур.

16. Установіть відповідність між структурами клітини та їх функціями:
1Б, 2Д, 3В, 4А

17. Запишіть три назви біогенних (біокосних) утворень:
1. грунт; 2. торф; 3. поклади крейди.

18. А вид (1) сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю ознак, Е вільно схрещуються (2), дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі певну область — Г ареал (3).

Повідомити про помилку