1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. ДПА
  4. Біологія Барна (підсумкові контрольні роботи) 2022 рік

Варіант 30

1. Суцвіття простий колос властиве для:
Г подорожника.

2. Співвідношення стовпчастої та губчастої тканини в листку залежить від:
Г інтенсивності освітлення.

3. Укажіть ознаки, які відрізняють кісткових риб від хрящових:
Г наявність зябрових кришок і плавального міхура.

4. У рептилій порівняно із земноводними:
Б розвиток не пов’язаний з водним середовищем.

5. У кажіть характерну рису, яка відрізняє лімфатичну систему від кровоносної:
Г не має центрального органа.

6. Ураження........... призв. до поруш, коорд. рухів, рівноваги, плав, рухів і мови тощо.
А мозочка.

7. Укажіть умову, необхідну для виконання закону незалежного спадкування ознак:
Б гени неалельні, розміщені в різних парах гомологічних хромосом.

8. Укажіть, яка з мутацій має важливе значення в селекції рослин:
В зміна кількості наборів хромосом.

9. У чоловічій статевій залозі в зоні росту міститься 10 000 первинних статевих...
А 40 000

10. У молекулі про-іРНК на інтронні ділянки припадає 600 нуклеотидів. Визначте...:
В 510 нм, 1 035 000 Да.

11. Яке визначення мінливості є найбільш повним? Мінливість — це:
А властивість жив. організмів одного і того самого виду від. один від одного;

12. Гомозиготну червонооку самку дрозофіли схрестили з білооким самцем. Укажіть колір очей потомства, якщо білі очі — рецесивна ознака:
Б самки і самці з червоними очима.

13. Укажіть правильні твердження щодо одноклітинних водоростей:
1 діатомові водорості мають хлоропласти коричневого кольору;
2 хламідомонада найчастіше розмножується рухливими спорами;
5 хлорела розмножується за допомогою нерухомих спор;

14. Тварини відрізняються від рослин тим, що:
1 можуть синтезувати глікоген;
2 здатні швидко реагувати на подразники зовнішнього середовища;
3 живляться гетеротрофно;
4 більшість з них можуть активно рухатись.

15. Внутрішнє середовище організму утворюють:
3 кров;
5 лімфа;
6 міжклітинна рідина.

16. Установіть відповідність між описом процесу та його назвою:
1Д, 2Г, 3А, 4Б

17. Запишіть три приклади клітин людського організму, які мають набір хромосом: диплоїдний, гаплоїдний і нульовий (хромосоми відсутні):
1. клітини печінки (диплоїдний);
2. гамети (гаплоїдний);
3. еритроцити (хромосоми відсутні).

18. Б зчеплення генів (1) — це явище спільного розташування й успадкування генів, локалізованих в одній хромосомі. Закон А зчепленого успадкування (2) формулюється так: зчеплені гени, які локалізовані в одній хромосомі, успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу. Е кросинговер (3) — це процес, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками.

Повідомити про помилку