1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар 2017 рік

Вправа 32

3. Хлопчик масою 48 кг, стоячи на гладенькому льоду, відштовхнув від себе кулю масою 3 кг, надавши їй у горизонтальному напрямку прискорення 8 м/с2. Якого прискорення набув хлопчик?

Дано:

Розв'язання:

m1 = 48 кг
m2 = 3 кг
a2 = 8 м/с2

За третім законом Ньютона F1 = –F2; сили знаходимо за другим законом Ньютона F = ma, m1a1 = –m2a2.

Прискорення мають різні напрямки, тому можна записати m1a1 = m2a2.

Тоді a1 m2a2 ;
m1

a1 — ?

[a1] =  кг · м  =  м ;
кг · с2 с2
a1 3 · 8  = 0,5 ( м ).
48 с2

Відповідь: a1 = 0,5 м/с2.

Повідомити про помилку