§ 1. Що і як вивчає суспільна географія

1. Що є об’єктом дослідження суспільної географії світу й України?

Територіальна (геопросторова) організація суспільства та його складових частин — населення, економічна, соціальна, політична сфери.

 

2. Чому в суспільній географії поняття «територія» сприймається як «геопростір»?

Тому що це не просто фрагмент земної поверхні, а певний простір, що включає надра, води, повітряний простір.

 

3. Які є основні форми територіальної організації суспільства на глобальному і національному рівнях?

Наддержавні об’єднання, держави, окремі поселення, їх групи, адміністративно-територіальні одиниці різного рівня.

 

4. Користуючись мал. 2, розкажіть про склад суспільної географії.

Суспільна географія структурно поділяється на географію населення, соціальну, економічну та політичну.

Географія населення досліджує закономірності територіальної організації населення, його відтворення та структуру.

Соціальна географія вивчає територіальну організацію сфери послуг, споживання, способу життя населення, його духовної сфери (культури, релігії).

Економічна географія досліджує територіальну організацію економічної сфери людства й українського суспільства.

Політична географія досліджує формування і розвиток політичної карти світу і регіонів, формування територій держав, їх адміністративно-територіальний устрій, територіальну організацію виборів, громадсько-політичних рухів і партій.

 

5. Як пов’язані між собою фізична й економічна географія?

Фізична географія надає економічній інформацію про природні ресурси, особливості природного середовища та природно-географічний поділ території.

 

6. Які вам відомі методи географічних досліджень?

  • метод спостереження — створення пунктів спостереження, проведення експедицій;
  • картографічний метод — зображення та аналіз поширення та розвитку природних явищ та суспільства за допомогою умовних знаків;
  • історичний метод — аналіз розвитку суспільства та природи за весь період їх існування;
  • математичні методи — обробка інформації, складання прогнозів.
  • комп'ютерне моделювання — створення моделей природних процесів або явищ;
  • палеогеографічний — дослідження решток давніх тварин та рослин;
  • геофізичний метод — дослідження земної кори та мантії;
  • геохімічний метод — дослідження руху хімічних речовин у природних системах;
  • космічний метод.