§ 17. Мінеральні ресурси та ресурсозабезпеченість

1. Як класифікують мінеральні ресурси за використанням?

За використанням розрізняють чотири групи мінеральних ресурсів: паливно-енергетичні, рудні, нерудні та гідромінеральні.

 

2. Назвіть країни, що забезпечені майже всіма видами мінеральних ресурсів. Покажіть їх на карті.

У світі є десяток країн, що володіють різноманітними мінеральними ресурсами. Це, насамперед, США, Росія, Канада і Китай, на території яких залягає більшість видів корисних копалин, а також Австралія, Індія, Бразилія, Мексика, Південна Африка і Казахстан, що мають дещо менше видів ресурсів. Ці країни зазвичай належать до світових лідерів за обсягами запасів багатьох мінеральних ресурсів.
 

3. Наведіть приклади країн, що мають високу забезпеченість окремими видами мінеральних ресурсів.

Країни Перської затоки — нафта, країни Південно-Східної Азії — олов’яні руди, Гвінея та Ямайка — боксити, Марокко і територія Західної Сахари — фосфорити.

 

4. Які країни мають низьку ресурсозабезпеченість? Як вони розв’язують цю проблему?

Обмежений якісний і кількісний склад мінеральних ресурсів простежується у більшості країн, що розвиваються (недостатня геологічна вивченість території), європейських країнах і Японії (невеликі території, виснаження надр). Проблему браку ресурсів ці країни вирішують за рахунок їх імпорту.

 

5. Чому попит на використання мінеральних ресурсів постійно зростає?

Це пояснюється інтенсифікацією промислового виробництва, незважаючи на економічні кризи у світовому господарстві.