1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Географія
  4. Бойко 2017 рік

§ 28. Машинобудування в сучасному світі

1. Яка роль машинобудування в сучасному світовому господарстві?

Машинобудування є провідною складовою частиною промисловості, яка визначає науково-технічний прогрес, забезпечує технічне переорієнтування економіки, інтенсифікацію і підвищення ефективності всього суспільного виробництва. Машинобудування — своєрідний індикатор, що вказує на загальний рівень соціально-економічного розвитку країни: що більший асортимент продукції воно виробляє, що міцніші його позиції на міжнародному ринку, то вищий рівень розвитку країни та її обороноздатність.

2. Назвіть групи машинобудівних виробництв. Доведіть, що їх склад розгалужений.

За класифікацію, яка прийнята у статистиці ООН і багатьох країнах світу (зокрема в Україні), усі машинобудівні виробництва об’єднують у п’ять груп. Кожна група складається з кількох вужчих, що можуть об’єднувати десятки інших.

Такими групам є виробництва:

1) комп’ютерів, електронної та оптичної продукції;

2) електроустаткування;

3) машин і устаткування (загального й спеціального призначення);

4) автомобілів, причепів і напівпричепів;

5) інших транспортних засобів і обладнання.

3. Які головні чинники розміщення машинобудівних виробництв?

Важливим у розміщенні підприємств є наявність кваліфікованої робочої сили, наукових центрів, споживача.

4. Яку роль відіграють спеціалізація й кооперування в машинобудуванні?

Спеціалізація машинобудування проявляється не лише у відокремленні виробництв, а й у чіткому поділі праці між підприємствами в межах одного виробництва. Наприклад, у вагонобудуванні одні заводи випускають важкі вантажні вагони, інші — м’які пасажирські, ще інші — вагони для метрополітену.

Кооперування в машинобудуванні об’єднує підприємства що взаємодіють, які розташовані або на певній відносно невеликій території, або ж у різних регіонах країни чи різних країнах. Таким чином виникають локальні машинобудівні кущі, у яких різні спеціалізовані заводи спільно беруть участь у випуску готової продукції.

5. Розкажіть, які чинники впливають на розміщення підприємств важкого машинобудування.

Близькість до сировини (місць виробництва металу) важлива лише для окремих підприємств важкого машинобудування (що виготовляють металургійне, гірничо-шахтне устаткування тощо). На розміщення підприємств, які випускають важкотранспортабельну продукцію, впливає близькість споживача, а чинником розміщення складальних підприємств, що мають розгалужені коопераційні зв’язки з іншими центрами, є вигідність економікогеографічного (особливо транспортного) положення.

6. Чому у розміщенні підприємств машинобудування важливою є орієнтація на наявність кваліфікованої робочої сили?

Оскільки машинобудування є найбільш трудомісткою й наукомісткою галуззю промисловості. Особливо це стосується приладобудування, електротехнічної та аерокосмічної промисловості, інших виробництв, що випускають складну техніку. Постійно зростають вимоги до кваліфікації робочої сили, рівня її виробничої культури. Наукомісткі виробництва зорієнтовані на центри наукових досліджень і розробок.