1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Географія
  4. Бойко 2017 рік

§ 22. Електроенергетика України

1. Які складники електроенергетики є провідними в Україні? Чим це зумовлено?

Майже 40% всієї електроенергії в Україні виробляють теплові електростанції різної потужності. 11 ядерних реакторів виробляють 55 % від загальної кількості. Гідроелектростанції (ГЕС і ГАЕС) забезпечують у різні роки від 5 до 10% від загального виробництва електроенергії в Україні. Частка відновлювальних джерел енергії сьогодні становить лише 1 % загального виробництва електроенергії країни.

 

2. Назвіть чинники, що впливають на розміщення великих ТЕС і ТЕЦ в Україні.

Ці станції розміщують поблизу джерел палива і споживача. Найбільші ТЕС розташовані у Придніпров’ї — Запорізька, Криворізька, Придніпровська, на Донбасі — Вуглегірська, Слов’янська, Курахівська, Зуївська, Старобешівська, Луганська, у Київській (Київська, Трипільська) та Харківській (Зміївська) областях. Поза цими регіонами велику потужність мають також Ладижинська, Добротвірська, Бурштинська ТЕС. У багатьох містах і на великих підприємствах діють теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які, окрім електроенергії, виробляють ще й теплову енергію, необхідну для промислових технологічних процесів та комунальних потреб.

 

3. Які переваги й недоліки мають ГЕС у виробництві електроенергії?

Великі ГЕС в Україні побудовані на рівнинних річках, що має свої негативні наслідки: вилучення з обігу великих площ сільськогосподарських угідь внаслідок їх затоплення, підтоплення і засолення земель уздовж водосховищ, «цвітіння» води у них тощо. Подальший розвиток гідроенергетики в Україні потребує реконструкції і технічного вдосконалення гідровузлів (ГЕС і ГАЕС), заміну застарілого обладнання на новітнє високотехнологічне.

 

4. Розкажіть про види альтернативної електроенергетики, що розвинені в Україні.

Залежність України від імпорту основних енергоносіїв змушує розвивати альтернативну енергетику, пов’язану з використанням відновлюваних джерел — енергії вітру, Сонця, земних надр (геотермальної), біомаси. Їхня частка сьогодні становить лише 1 % загального виробництва електроенергії країни, що суттєво менше, ніж у багатьох країнах світу. Проте за темпами розвитку сонячної і вітрової електроенергетики Україна останнім часом перебуває серед світових лідерів.
 

5. Що собою являє об’єднана енергосистема України?

Електроенергію передають до споживачів на великі відстані лініями електропередач (ЛЕП). За їх допомогою електростанції України об’єднано в одну енергосистему, яка охоплює всю територію нашої держави. Це дає змогу забезпечувати безперебійне постачання електроенергії до споживачів, почергово відключати електростанції для ремонту в разі потреби.
 

6. Порівняйте структуру споживання первинних джерел енергії в Україні та світі (мал. 92 і 85). Чим схожі та чим відрізняються їхні показники?

7. Порівняйте структуру виробництва електроенергії в Україні та світі (мал. 93 і 90). У чому полягає відмінність?