Завдання 14

Обчисліть масу молекули Н2О у грамах.

Дано:

Розв'язання:

H2O

Масу однієї молекули води обчислимо за формулою:

Mr(H2O) =  m(молекули) .
1 а.о.м.

З цієї формули m(молекули H2O) = Mr · 1 а.о.м. = 18 · 1,67 · 10–27 г = 3,006 · 10–28 г.

m(1 молекули H2O) — ?

Відповідьm(молекули H2O) = 3 · 10–28 г.