1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Хімія
  4. Титаренко (зошит для лабораторних дослідів)

Навчальний проект 13. Екотрофологія — наука про екологічно безпечне харчування

Проблема, яку необхідно розв’язати під час дослідження: розвиток науки призвів до підходу людини щодо покращення умов її життєдіяльності. Винайдено багато пристосувань до полегшеної діяльності людини. Вона стала малорухома, що призвело до значних порушень функцій організму.

1. Мета: поглибити знання учнів про проблеми харчування, умови раціонального і збалансованого харчування, дати визначення поняттю «екотрофологія», розвивати вміння аналізувати, порівнювати, логічно мислити.
Завдання: розкрити значення поняття «екторофологія», ознайомити учнів з основними характеристиками забалансованого раціонального харчування;

2. Опис суті дослідження: аналіз літератури, з якої дізналися про екологію харчування людини, вплив харчування на здоров’я, довкілля, соціальні та економічні аспекти життя людини; розглянули основні забруднювачі харчових продуктів, їх склад, навчилися складати добовий раціон харчування.

3. Висновки: правильне харчування є основною складовою здоров’я людини. Сьогодні стрімкого розвитку набуває наука екотрофологія, яка займається питанням раціонального збалансованого харчування.

4. Одержані результати: ми дізналися, що екотрофологія займається питанням раціонального збалансованого харчування людства, досліджує негативний вплив продуктів харчування, багатих на жири, вуглеводи, консерванти.

5. Перелік використаних джерел інформації: інтернет-ресурси, Димань Т.М., Барановський М.М. Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування.— К., 2006.

Повідомити про помилку