Розділ III. Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні

1. Подате у вигляді схеми.

СИСТЕМА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

2. Виконайте завдання. Визначте правовий статус народного депутата України.

Народним депутатом може бути громадянин України. який:
1) на день виборів досягнув 21 року;
2) має право голосу;
3) живе в Україні протягом 5 років.

3. Попрацюйте із джерелом права. Спираючись на статтю 106 Конституції України, охарактеризуйте функції Президента України.

Серед функцій Президента України розрізняють такі:
1) установча — повноваження щодо створення, реорганізація та ліквідація органів державної влади.
2) номінаційна — формування персонального складу державних органів.
3) нормотворча — право вето, законодавчої ініціативи.
4) контрольна — контролює.
5) зовнішньополітична — представляє державу в міжнародних відносинах.
6) військова — є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.

4. Цікава ваша думка! Німецький письменник К Берне зазначав: «Уряд — паруси, народ — вітер, держава — корабель, час — море». Як ви розумієте зміст наведеного висловлювання? Спробуйте пояснити його, спираючись на ваші знання про функціонування українського уряду, отримані на уроках правознавства, та відомостей про діяльність Кабінету Міністрів України, які надходять із засобів масової інформації.

Я вважаю, що письменник правий.

Тому що  потрібно обирати курс і версти ним державу через роки.