Перекладна література

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. До Нового Заповіту належать усі названі твори, крім…
В П’ятикнижжя Мойсея

2. У Євангеліях від Матвія, Марка, Луки й Івана йдеться про всі названі події, крім такої
Г виведення Мойсеєм євреїв з Єгипту

3. Притча — це
Г інакомовлення, у якому через конкретний художній образ розкривається абстрактне судження, уявлення, поняття.

4. За яким принципом Біблію розділено на Старий і Новий Заповіт?
Книги Нового Заповіту розповідають про життя Ісуса Христа, про Його вчення та вчинені Ним чудеса, про Його смерть і Воскресіння. Отже, в основі поділу Біблії на Старий і Новий Заповіт є народження Ісуса Христа.

5. Що таке Євангеліє? Кого з авторів цього жанру ви знаєте?
Новий Заповіт складається з чотирьох Євангелій. Євангеліє, що в перекладі з грецької означає «добра звістка». Це християнські твори-оповіді про життя, смерть і Воскресіння Ісуса Христа;долю апостолів і перших християн. Євангелії написані  Матвієм,Марком, Лукою та Іваном, учнями Ісуса Христа. Їх називають апостолами, що в перекладі з грецької означає «посланець».

6. Чим притча подібна до байки?
Притча — це повчальне алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту. Притча розкриває важливі етичні, естетичні та філософські настанови, має символічний підтекст. Сутність притчі зводиться до відповіді на запитання, що потрібно робити за певних обставин. Цей літературний жанр ґрунтується на побутовому сюжеті, який має символічне, узагальнювальне значення. Сюжет притчі має позачасовий, наднаціональний і вселюдський характер. Так само і байка як один із різновидів ліро-епічного жанру, невеликий алегоричний, здебільшого віршований твір повчального змісту, з яскраво вираженою мораллю.

7. Прокоментуйте такі слова з «Притчі про блудного сина»: «…брат твій був мертвий — й ожив, був пропав — і знайшовся!»
У притчі під батьком слід розуміти Бога, а під блудним сином — грішника, що кається. На блудного сина схожа кожна людина, яка душею своєю відходить від Бога і веде розбещений, свавільний (грішний) спосіб життя; своїми гріхами вона губить свою душу і всі дари (життя, здоров`я, силу, здібності), які отримала від Бога. Коли ж грішник, опам`ятавшись, приносить Богу щире покаяння зі смиренням і надією на Його милосердя, то Господь, як Отець милосердний, радіє з ангелами Своїми наверненню грішника, прощає йому всі його беззаконня (гріхи), якими б великими вони не були, і повертає йому Свої милості і дари.
Розповіддю про старшого сина Спаситель навчає, що кожен віруючий християнин повинен від усієї душі бажати усім спасіння, радіти наверненню грішників, не заздрити Божій любові до них і не вважати себе гідним Божих милостей більше, ніж ті, хто навертається до Бога від свого попереднього гріховного способу життя.

9. Розкрийте символічне значення зерна й ґрунту з «Притчі про сіяча».
«Притча про сіяча» складається з оповідної частини й тлумачення, у якому розкривається символічне значення зерна й ґрунту, у який його сіють. Зерно — Слово Боже, а ґрунт — це людське серце, тобто свідомість людини, і саме від рівня свідомості залежить, куди потрапить зерно: у кам’янистий ґрунт чи в добру землю. Під час читання притчі кожен замислюється, ким він є, до якої категорії належить.

10. Кого уособлює сіяч? Обґрунтуйте свою думку.
Ми читаємо “ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Сіяч це — сам Ісус Христос, який своїм вченням почав сіяти християнську любов. Христос показує свою любов і відкриває двері людині до правильного існування.
В притчі ми розуміємо те, що хочемо розуміти. Притча навчає нас сіяти добро і любов в своїх та людських серцях. Суть притчі у любові до Бога і до ближнього.