Родинно-побутові пісні

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. Установіть відповідність.
1 — Б, 2 — Г, 3 — А.

2. Установіть відповідність.
1 — Г, 2 — В, 3 — А.

3. Пісня «Сонце низенько» належить до жанру
В. Родинно-побутових

4. Яка частина доби найчастіше згадується в піснях про кохання? З чим це пов’язано?
Найчастіше у піснях про кохання згадуються вечір та ніч. Сонце, ніч, місяць, зорі... Це створює романтичну атмосферу зустрічі та прощання закоханих.

5. Яку будову мають народні пісні? На підтвердження своїх думок використайте приклади з пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють».
Народна пісня має специфічну будову. Вона поділяється на куплети (у вірші строфи), переважно з чотирьох рядків, об'єднані римою. Мелодія кожної пісні єдина для всіх її куплетів. У ній може бути приспів (рефрен) — частина пісні, яка періодично повторюється. У пісні часто повторюються окремі рядки. Різноманітна поетика української пісні про кохання — це джерело її емоційної насиченості, особливої інтимності, надає народним творам поетичності, забезпечує вічність та художню життєздатність цього виду пісенної творчості в сучасних умовах.
Пісня «Місяць на небі, зіроньки сяють» починається романтичним пейзажем, у якому наявні народні символи: місяць — хлопець, козак; зоря — дівчина-красуня; човен символізує життєву дорогу.
Пісню оздоблено художніми засобами, традиційними для фольклорних творів: порівняннями (як нічка, як день), повторами(«Пісня та мила, пісня та люба — / Все про кохання, все про любов»), риторичними звертаннями й питаннями («Ви ж мені, очі, вік вкоротили, / Де ж ви навчились зводить людей?»).

6. Чому в першому рядку пісні йдеться про те, що «цвіте терен»,а в другому — уже «цвіт опадає»? Чому саме ця рослина оспівана?
Терен — символ важкої життєвої дороги, страждань і мук. «Цвіте терен» — народжується почуття світлого кохання, а «цвіт опадає» — колишній коханий швидко зневажив почуття дівчини й покинув. Тільки після цього до неї прийшло прозріння: вона покохала негідного чоловіка, якого всі «люди обминали».

7. Назвіть пестливі слова з пісні «Цвіте терен, цвіте терен». Чому лірична героїня їх використовує, страждаючи через розлуку з коханим?
Щоб збурити емоції слухачів, викликати в них співпереживання ліричній героїні, автори пісні вживають пестливі слова: вечероньки, нічки, миленька, рученька. Прийомом контрасту між щасливим «було» і трагічним «є» пісня досягає максимального драматизму.

8. Опишіть темперамент хлопця й дівчини з пісні «Сонце низенько».
Через діалог юнака та дівчини перед слухачем розкриваються їхні ідеальні стосунки. Побачення молодят не буденне — воно піднесено й емоційно сприймається обома. Коли дівчина виходить до козака, то його «серденько розвеселиться», він готовий на все: зігріти її в мороз, перевести через річку. Юнак добирає безліч пестливих слів для коханої: серденько, рибонько, дорогий кришталю, моє золото. Почуття дівчини взаємні: у кожній строфі звучить слово серденько, звернене до коханого. Вона не відпускає його додому, готова терпіти покарання від матері, аби бути з милим. У пісні опоетизовані людські почуття, оспівані внутрішня краса й велич душ.

9. Люди якої вікової категорії найчастіше співають народні пісні? Які народні пісні про кохання ви чули раніше?
Не раз доводилося чути, як люди різного віку співають народні пісні.
Особливу любов у мене здобули такі шедеври народної творчості: «Чорнії брови, карії очі», «Ой ти, місяцю, я зіронька ясная», «Туман яром, туман долиною», «Ой у полі дві тополі», «Чом ти не прийшов...», «На городі верба рясна», «Цвіте терен, цвіте терен», «Ой гиля-гиля, гусоньки, на став», «Ой у лузі калина стояла», «Ой чий то кінь стоїть»

10. Чи називають закохані одне одного серденьком, золотом і подібними словами в наш час? Чому мода на пестливі звертання не минає?
Звичайно, і в наш час називають закохані одне одного серденьком, золотом і подібними словами. Для мене пестливі слова — це частина життя та спілкування. Подобається, коли у спілкуванні з рідними та близькими вживають такі слова. Батько у повсякденному житті часто називає маму “сонечко”, “щастячко“, мама у відповідь — “зайчиком” або “котиком”. Це створює особливу атмосферу в сім’ї.

11. Прокоментуйте слова М. Стельмаха: «Народні пісні — душа народу, безмежне поле, заквітчане людськими надіями, частими поривами до щастя й чистою сльозою на віях дівочих». Проілюструйте це висловлення прикладами з вивчених пісень.
Народні пісні сповнені особливої краси, щирості почуттів. Українська лірична пісня має високу народну мораль: багатству протиставляє красу, опоетизовує працьовитість, доброту, вірність у коханні, сприяє естетичному розвиткові людини.
Шедевром світової народної лірики вважають пісню «Місяць на небі, зіроньки сяють». У ній переважає мотив торжества кохання, незважаючи на тимчасову розлуку молодої пари. Пісня про любов, «мила», «люба», що лине з уст закоханої дівчини, вражає серце козака, який мліє від переповнення почуттів, — «серденько мре». Романтичний пейзаж на початку пісні («Місяць на небі, зіроньки сяють, // Тихо по морю човен пливе») підкреслює красу кохання. У ній наявні традиційні народнопоетичні символи, які підсилюють змістове навантаження твору: місяць — символ циклічного ритму часу, вічності, козака, батька; зіроньки, зоря — символ дівчини-красуні, кохання, доброї душі, нового щасливого життя; човен — символ життєвої долі, розлуки, прощання.