Українські народні балади

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. Правильним є твердження: «Балади ...
В) мають напружений сюжет і трагічний фінал».

2. Установіть відповідність.
1 — В, 2 — Б.

3. Установіть відповідність.
1 — В, 2 — А.

4. Назвіть ознаки балади як жанру фольклору.
1) трагічний конфлікт; 2) драматично напружений сюжет; 3) романтичний колорит; 4) надзвичайні події, збіги обставин; 5) фантастичні елементи; 6) метаморфоза (перетворення людини на рослину чи птаха); 7) трагічний фінал; 7) моралізаторство.

5. Доведіть, що балада — ліро-епічний жанр.
Балада — невеликий за розміром ліро-епічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. У ньому, як правило, розповідається про щось незвичайне, виняткове, героїчне; реальне часто поєднується з фантастичним.
Ліро-епічний жанр — своєрідний літературний жанр, у якому гармонійно поєднуються зображальні засоби виразності, притаманні ліриці та епосу, внаслідок чого витворюються якісно нові сполуки (вірш у прозі, ліро-епічна поема, роман у віршах та ін.).

6. Які балади ви вивчали на уроках зарубіжної літератури? Чим вони відрізняються від українських балад?
На уроках зарубіжної літератури ми вивчали такі балади: «Баладу прикмет» Ф. Війона, «Рукавичка» Й. Шиллера, «Вільшаний король» Й. Гете, «Пісня про віщого Олега» О. Пушкіна.
Українські балади характеризуються яскраво виявленим повчальним змістом. Вони вчать, що кожний аморальний учинок обов’язково має обернутися проти його виконавця, що через злочин дороги до щастя нема. Чимало балад утверджують ідею: кохання, гармонійне подружнє життя дужчі за смерть.

7. У чому виявляється трикратність у баладі «Ой летіла стріла»?
У баладі розповідається про вдовиного сина, убитого стрілою. Його оплакують мати, дружина й сестра, образи яких уособлюють три зозулі.
Кількаразове повторення емоційних слів «плакати», «сльози» передають ставлення народу до трагічної ситуації. У баладі все спрямоване на те, щоб, з одного боку, викликати в читачів співчуття, а з іншого, це безпосередня оцінка подій самим народом.
Трикратність притаманна жанру казки і взагалі усній народній творчості.

8. Який момент у сюжеті балади «Ой летіла стріла» став для вас несподіваним? Чим пояснюється такий несподіваний поворот у баладі як фольклорному жанрі?
У баладі «Ой летіла стріла» розповідається про вдовиного сина, убитого стрілою. Його оплакують мати, дружина й сестра, долі яких уособлюють три зозулі.
Елементи чудесного, фантастичного, зумовлені давніми віруваннями (чаклунство,  жертвоприношення), споріднюють балади з казками, де зустрічаються ці ж елементи, а також з легендами, в яких, як і в баладі, поширений прийом метаморфози (перетворення людини в дерево, пташку, квітку, камінь).

9. Які символи використано в баладі ? Якщо не знати значення цих символів, то як це вплине на сприйняття змісту балади?
Балада «Ой на горі вогонь горить» наповнена символами: кінь — вірний товариш; ворон — смерть; китайка — козацька слава. Не розуміння цих символів вплине на розуміння змісту балади. Вона втратить своє виразне художнє значення.

10. Прокоментуйте назву балади «Ой на горі вогонь горить».
Важкою й ризикованою була служба козака, особливо сторожового: він повинен був день і ніч вартувати, оберігати рідну землю від нападників. У разі небезпеки вартовий мав запалити вогонь. Отже, назва балади говорить про небезпеку, що нависла над рідною землею.