1. ДЗ
  2. 9 клас
  3. Українська література
  4. Авраменко

Українська середньовічна література ХІ–ХV cт.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. Слово Біблія походить з грецької мови, у якій воно означає
Б збірка книг

2. Установіть відповідність (легенда про створення світу)
1 — Д, 2 — В, 3 — Е, 4 — Б, 5 — А, 6 — Г.

3. Установіть відповідність.
1 — Д, 2 — В, 3 — Г, 4 — Б.

4. Чому Біблію називають Книгою Книг?
Однією зі священних книг, що зібрали мудрість тисячоліть, є Біблія. Кожне її слово потребує глибокого осмислення, оскільки вона вказує шлях до вершин духу. У притчах, легендах і символічних образах закладено глибинний прихований зміст, а кожен, хто намагається читати її буквально, натраплятиме на багато, на перший погляд, суперечностей і протиріч.
Біблія прагне чітко виписати, що є добро, а в чому сутність зла.
Заповіді Господні твердять:
- Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм (Матвія, гл. 22:37).
- Люби ближнього свого, як самого себе (Матвія; гл. 22:39).
«На цих двох заповідях Закон і Пророки стоять»,— твердить святий Матвій.

5. Коли була написана Біблія? Назвіть імена кількох авторів Святого Письма. Хто ці люди?
Біблія — це найдавніша книга світу, яку писали з ХІІ ст. до н. е. до ІІ ст. н. е., містить твори різних жанрів: міфи, пророцтва, проповіді, повчання, історичні хроніки, ритуальні молитви, притчі, пісні (псалми) та ін. По суті, це «божественна бібліотека», яка складається з різних як за формою, так і за змістом релігійних і світських творів, що сприймаються як окремі книги.
Дослідники нараховують понад сорок творців Біблії, серед них — люди різного соціального стану: вихований у знатній єгипетській сім’ї Мойсей, митник Матвій, цар Соломон, рибалка Петро та ін. Біблію писали в Азії, Африці та Європі трьома мовами — давньоєврейською, арамейською й грецькою. Єремія писав свої твори у в’язниці, Лука — під час подорожей, Мойсей — у пустелі, а деякі автори — навіть під час воєнних походів. Започаткував Книгу Книг Мойсей, а завершили апостоли Христа. Але сучасний мовознавчий аналіз текстів дає підстави стверджувати, що авторів було значно більше ніж сорок.

6. З яких частин і творів яких жанрів складається Біблія?
Біблія складається з 2 частин — Старого й Нового Заповіту.
Старий Заповіт містить: літописно-розповідні книги (Буття, Вихід, 4 Книги Царств, Книга приповістей Соломонових та ін.); художні книги (твори Пророків, Книга Йова, Псалтир, Пісня Пісень та ін.). У православних Старий Заповіт містить 50 книг, у протестантів — 39, у католиків — 47.
Новий Заповіт складається з: Євангелій (усього 4 — від святих Матвія, Марка, Луки й Івана); історичного твору (Діяння святих апостолів); послань (усього 21 послання апостолів); Апокаліпсиса.

7. Що символізує веселка в легенді про потоп на землі?
Cім основних кольорів веселки або кольорів веселкового спектру відповідають і таємничому числу «7», закладеному Богом в порядок земного та небесного буття: шість днів Творіння і один день спокою Господа; сім Таїнств Церкви та інші семиразові діяння, що згадуються в Біблії.
Веселку зазвичай розглядають як семикольорову дугу, одначе, на справді в ній вісім кольорів: білий колір, базовий для будь-якого іншого, і сім основних кольорів веселкового спектру, видима частина дуги. Білий колір в церковній традиції — колір чистоти, божественності, небесного світла і всього, що має більш високу чим людська природа, природу духовну, все те, що не схильне до диявола і зла. Білий колір в християнській традиції — колір Христа.

8.Чому Господа обурило спорудження людьми Вавилонської вежі в однойменній легенді?
Не сподобався Господові намір людей дістатися до неба.

9. Хто з українських і зарубіжних письменників і в яких творах використовував біблійні мотиви?
На всіх етапах розвитку літератури й образотворчого мистецтва майстри слова й пензля постійно зверталися до сюжетів і мотивів Святого Письма, використовували його образи в літературі й образотворчому мистецтві. До таких творів належать поема «Мойсей» І. Франка, «Давидові псалми» Т. Шевченка, драма «Одержима» Лесі Українки, роман «Майстер і Маргарита» М. Булгакова, роман «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго тощо. Т. Шевченко, перебуваючи в засланні, створив живописну серію «Притча про блудного сина»; відома також на цю тему картина Рембрандта.
До скарбниці світових шедеврів живопису належать «Сікстинська Мадонна» Рафаеля, «Вавилонська вежа» П. Брейгеля Старшого, «Страшний суд» Мікеланджело, «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі та ін.

12. Напишіть невеликий роздум (5—7 речень) на тему «Чому саме Біблія є однією з найвідоміших у світі книг?».
Мабуть тому, що Біблія — не лише книга релігії християн, а й книга, яка є скарбницею мудрості видатних людей світу. Це особлива книга, що навчає духовності, гармонії та мудрості. Вона навчає життєвих істин простими, доступними для кожного словами. Біблія дуже різноманітна, адже містить у собі велику кількість жанрів: притчі, пісні, щоденники, пророцтва тощо. Окрім цього, її писав не один автор, а велика кількість авторів, що робить книгу цікавішою. Саме цими факторами зумовлена популярність Біблії у світі.

Повідомити про помилку