1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 11

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Дайте відповіді на подані після речень питання.
1. Живе наша мова — і наш голос звучить у вселенському хорі народів.
2. Ми до Європи прагнемо, в котрій шанують слово кожного народу!
3. Мова — це дорожня карта культури народу. Вона розкаже, звідки цей народ прийшов і куди він іде.
4. Мова визначатиме образ і творчу спромогу України в сім’ї цивілізованих демократичних держав.
5. Горнутися до світового розмаїття мов, не знаючи й не шануючи рідного слова, — свідчення не культури, а дикунства!

Яка роль у формуванні іміджу України у світі належить українській мові?
Українська мова — окремий голос, що має всі підстави бути почутим на світовій арені. Її самобутність і чистота обумовлюють статус унікальної мови. Якщо українці не шануватимуть своєї мови, це навряд чи сприятиме її світовій репутації.

Як ви розумієте вираз мова — дорожня карта культури? Лексичне значення слова культура уточніть за Словничком термінів.
«Мова — дорожня карта культури» значить, що саме мова задає основні напрямки розвитку народу (збагачення культурних цінностей, освіта, удосконалення). Відповідальність кожного покоління в тому, який напрямок воно обрало: до нівеляції самобутності через зловживання запозиченнями; до надмірної чистоти з штучними заборонами еволюційних процесів у мові; чи до виваженого розвитку через плекання самобутності й не цурання виправданого запозичення.

Чому українську мову порівняно з голосом у хорі народів? Що потрібно робити, щоб цей голос звучав гідно?
Голос асоціюється із правами (право голосу). Мати голос значить мати право на власну думку стосовно справ, які стосуються всіх. Дати голос для висловлення власної позиції, до якої дослухатимуться інші, — вияв поваги. Щоб цей голос звучав гідно, треба його плекати, аби не втратити, і вдосконалювати, аби він звучав переконливіше.

Обґрунтуйте вживання розділових знаків в останньому реченні.
Дієприслівниковий зворот «не знаючи й не шануючи рідного слова» в середині речення з обох боків виділяється комами. Між підметом і присудком, коли один з них є інфінітивом, ставиться тире (горнутися... — свідчення). Кома перед протиставним сполучником а між однорідними додатками (не культури, а дикунства).