Вправа 124

Перепишіть. У кожному з речень визначте й підкресліть граматичні основи. Визначте речення складносурядні та складнопідрядні, поясніть відмінність між ними. Накресліть схему першого речення. Позначте в словах орфограми. Написання слів обґрунтуйте правилами.

1. Я іду у парку золотому, і прощально листя шелестить. [...], і [...].

2. Шипшина вбралась у коралове намисто, і літо бабине вплелось між намистин. [...], і [...].

3. Став я, подих затаїв, слухав, як земля зітхала. [...], як (...).

4. А сонечко неначе запитало, чи тепло у душі моїй сьогодні. [...], чи (...).

5. Хіба не бачите, що небо голубіє? [...], що (...)?

6. Свинцем набрякли сині хмари, і сонце зникло якось враз. [...], і [...].

7. Пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя падає на брук. [...], і [...].