1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 13

Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.

1. Ти — велична й проста, ти — стара і вічно нова. Ти — могутня рідна мово!

2. Стан літературної мови — то ступінь культурного розвитку народу.

3. Мова покликана все фіксувати, зберігати у просторі ‘й часі, передавати від покоління до покоління!

4. Високе покликання мови передусім у тому, щоб людина множила кількість душевних струн, а не одну лиш «інформативну» струну плекала, щоб на рівні слова відчувала єдність поколінь свого роду.

5. Знання чужих мов пробуджує бажання працювати для утвердження і розвитку рідної мови, сприяти тому, щоб вона посіла гідне місце серед авторитетних мов світу.

 

Як ви розумієте вираз «інформативна» струна душі? Які ще «струни душі» має розвивати сучасна людина? Яка роль мови в такому розвитку?

Одна з функцій мови — інформувати, але ця функція не єдина (є ще комунікативна, пізнавальна, експресивна, мислетворча, культурологічна тощо), У реченні підкреслюється історична місія мови єднати покоління в цілісний організм народу і транслювати його культурний досвід нащадкам. Мова супроводжує людину у всіх сферах Ті життя і діяльності, сприяючи спілкуванню, самовираженню, пізнанню, освіті, розвитку, вихованню, виконанню всіх соціальних ролей, допомагає самоідентифікуватися і взагалі бути людиною тощо.