1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 14

Прочитайте. Поясніть лексичне значення виділених слів. Звіртеся з Тлумачним словничком.

Вокал — мистецтво володіння співацьким голосом, мистецтво співу.
Антологія (від грець, «збирання квітів») — збірник літературно-художніх творів різних авторів одного жанру).
Діаспора (від грець, «розсіяння») — розсіяння по різних країнах народу, вигнаного завойовниками за межі батьківщини; релігійні та етнічні спільноти, що живуть у нових для себе країнах як національно-культурні меншини.
Інтелектуал — людина з високо розвиненим інтелектом.

Чи є висловлення текстом? Свою думку доведіть.

Висловлення передає одну думку, у той час як текст передає кілька пов’язаних поміж собою думок, що разом ведуть до якоїсь ключової ідеї.

Визначте тему й головну думку тексту. Доберіть до нього заголовок.

Тема: Проект «Українська мистецька пісня».
Головна думка: один з найкращих оперних співаків світу Павло Гунька — художній керівник проекту створення антології українських народних пісень, щоб презентувати батьківщину свого батька як рівну Німеччині, Франції та Італії культурну націю.
Заголовок: Павло Гунька як керівник проекту «Українська мистецька пісня»

До яких видів мовленнєвої діяльності ви вдалися, виконуючи вправу? Звіртеся з поданою нижче схемою.

Усне діалогічне, монологічне мовлення, сприйняття (читання) і творення (говоріння).

Які види мовленнєвої діяльності поєднуються у спілкуванні на інтернет-форумах? за допомогою електронної пошти? з використанням програми Skype?

На інтернет-форумах і в електронному листуванні люди спілкуються через читання (сприйняття) й письмо (творення).

Проект «Українська мистецька пісня» вважають рівною мірою музичним і лінгвістичним. Чим корисне, на вашу думку, таке поєднання? Відповідь аргументуйте.

Такий проект дозволяє не тільки насолоджуватися мелодією, а й краще пізнавати рідну мову і душу народу через слово та через історії самих пісень.

Повідомити про помилку