1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 166

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Позначте в словах орфограми. Поясніть написання слів правилами.

1. Гори мріють про небо, якого сягнуть не дано. Люди мріють про гори, яких не здолати людині.

2. Не так вже далеко до тої гори, куди все життя ми йшли.

3. Життя — нескінчена дорога, що кличе вдалину тебе.

4. З усіх світів найближчий мені світ, в якім вікно вкраїнське моє світиться.

5. Васильками в народі називають квітки м’ятолистого базиліка, що широко використовують у багатьох обрядах.

6. Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в землю сіє.