1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 189

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте й підкресліть у кожному реченні граматичні основи. Укажіть головну й підрядну частини. Укажіть речення, у яких підрядна частина стоїть усередині головної.

1. Україна моя починається там, де доля моя усміхається.

2. Там, де рідні кожні стежка і стеблина, бродять мої думи і пісні мої. [Там, (де...), ...].

3. Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори. [Там, (де...), над...].

4. Над водою, де калина білим цвітом одцвітає, тихо явір-яворина задивляє крізь літа. [Над..., (де...), ...].

5. Де ходить сон стежками лісовими, дрімає в листі щемний вітровій.

6. Там, де Ятрань круто в'ється з-під каменя, б’є вода. [Там, (де...), ...].

7. Над озером, де плачуть верби, стоїть вродлива мавка чорнобрива.

Повідомити про помилку