Вправа 289

Перепишіть прислів’я. Визначте безсполучникові складні речення, утворені з неоднорідних частин. Підкресліть у них граматичні основи.

1. Щастя дає друзів, нещастя їх перевіряє.
2. Знай: за гроші купується хліб, але не дружба.
3. Хліб не пада з неба — працювати треба.
4. Старанність полотно тче, ледарство ж марно тече.
5. Любов породжує любов, жорстокість множить зневагу.
6. Душею багатий уміє кохати — душею злиденний — сім’янин мерзенний.


Коментарі

Всього коментарів: 0