Вправа 29

Прочитайте прислів’я, інтонуючи речення відповідно до розділових знаків. Перепишіть, визначте й підкресліть у реченнях граматичні основи. Назвіть речення двоскладні та односкладні.

1. Доброзичливість збирає людей докупи (двоскладне).
2. Злістьмати брехні і бабуся смутку (двоскладне).
3. Ворожнеча швидко спалахує, але гасне поволі (двоскладне, ускладнене однорідним присудком; кома ставиться між однорідними присудками перед протиставним сполучником але).
4. Підтримуючи товариша, гартуй його і свою силу духу! (односкладне, ускладнене дієприслівниковим зворотом, який виділяється комою)
5. Чи ж горе, поділене на двох, не легше для обох? (двоскладне, ускладнене дієприкметниковим зворотом, з обох боків відокремленим комами)
6. Хіба заздрість дає радість? (двоскладне)
7. Сердитого обминай, а джмеля не чіпай, (односкладне, ускладнене однорідними присудками, між якими поставлена кома)
8. Вода все одпере, окрім чорного язика, (двоскладне; кома перед уточнюючим зворотом).

Витлумачте суть названих у реченнях почуттів. Які з почуттів є однойменними з рисами характеру? Як пояснити такий збіг?

Доброзичливість (почуття, риса характеру), злість (почуття, риса характеру), смуток (почуття, риса характеру), ворожнеча (почуття), сила духу (почуття, риса характеру), горе (почуття), заздрість (почуття, риса характеру), радість (почуття), сердитість (почуття, риса характеру), лайливість (чорний язик: лихомовний, сварливий, злоязикий, чорноротий) (почуття, риса характеру).