Вправа 369

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Накресліть схеми записаних речень. Визначте в кожному реченні тип підрядності.

1. Зараз ви стоїте на порозі життя, добре тому, хто відразу піде по вірній стежці і не ходитиме манівцями. [...], [...], (хто...).

2. Роздивися тверезо по світу: нас нова обнімає доба. [...] : [...].

3. Тихо-тихо ступай, пам’ятаючи: рік — ніби крок. [...] : [...].

4. Не повернуть минулого ніколи: воно пройшло і вже здається миттю. [...] : [...].

5. Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього: ви в ньому живете! [...] : [...]!