1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 39

Перепишіть прислів’я, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені члени речення.

1. Герой і на смерть іде усміхаючись (одиничний дієприслівник у значенні прислівника при дієслові не відокремлюється комою).

2. Розпростовуючи спину, і слабкий силу здобуває (речення з дієприслівниковим зворотом).

3. Близькій людині допомагають не задумуючись (одиничний дієприслівник у значенні прислівника при дієслові не відокремлюється комою).

4. Роблячи, навчаються (відокремлена обставина, виражена одиничним дієприслівником із значенням умови дії).

5. Ходячи їм, а стоячи сплю (дві відокремлені обставини, виражені одиничними дієприслівниками із значенням умови дії; а також комою відділяються однорідні присудки, поєднані протиставним сполучником а).

6. На зорі задивившись, у калюжу впадеш (речення з дієприслівниковим зворотом).

7. Краще працюючи заробити хоч на сухар, аніж сидіти склавши руки (одиничний дієприслівник у значенні прислівника при дієслові не відокремлюється комою; кома між однорідними присудками, поєднаними сполучником аніж; дієприслівниковий зворот).

8. Стоячи на місці, не дізнаєшся, що за поворотом (відокремлений дієприслівниковий зворот; кома перед підрядною частиною в складнопідрядному реченні, яка приєднується сполучним словом що).

9. Роззявивши рота, брехунів не слухай (речення з дієприслівниковим зворотом).

10. Відкидаючи, пропонуй; пропонуючи, дій (комами відокремлюються дві обставини причини, виражені одиничними дієприслівниками, а крапкою з комою відділяються два односкладні речення, поєднані без сполучника).

Повідомити про помилку