1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 48

До поданих іншомовних слів доберіть із довідки українські відповідники та запишіть їх парами, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограми.

Автобіографія — життєпис; субсидія — доплата; формат — розмір; дотація — допомога; досьє — сукупність документів з певного питання; де-юре — беззаперечне визнання; брокер — посередник; форс-мажор — непоборна перешкода; дефект — недолік; тайм-аут — перерва; симптом — ознака.

Повідомити про помилку