1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова 2017 рік

Вправа 58

Перепишіть, уставляючи на місці крапок самостійно дібрані вставні слова. Розставте пропущені розділові знаки.

Усе дивне в цьому світі: квітка і плід, вітер і зірка, краплина води й найдрібніша піщинка. Та, мабуть, для самої людини немає нічого дивнішого за неї саму. От, здавалось би, кого вона знає краще за себе? Адже сама з собою не розлучається вдень і вночі, сама народжує думки і прислухається до тих думок, чує, як б’ється її серце, як шелестить на вустах дихання. І все ж таки, очевидно, немає для людини нічого загадковішого за неї саму. Ось, наприклад, розгадана ще одна таємниця. Вже б, нарешті, можна було осягнути всю глибину душі. Та несподівано постають нові таємниці. Людська душа видається ще глибшою, ще незбагненнішою у своїх складнощах.

Позначте у словах орфограми. Поясніть написання слів правилами.

1) ьо пишеться після приголосного для позначення м'якості приголосного перед о: цьому;
2) щ не пом'якшується, тому після нього пишеться и: піщинка;
3) частка не з дієсловами пишеться окремо: не розлучається;
4) перед постфіксом -ся в дієсловах 3-тьої особи пишеться ть: розлучається, прислухається, б'ється, видається;
5) складні прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником, пишуться разом: вдень, вночі;
6) префікс при- у дієслові із значенням частковості дії: прислухається;
7) апостроф вжито перед є після губного приголосного (б, п, в, м, ф), перед яким немає інших приголосних: б'ється;
8) коли між часткою (таки) та словом (все), до якого вона приєднується, є ще одна частка (ж), всі три слова пишуться окремо: все ж таки;
9) немає у значенні «не існує, відсутнє» пишеться разом;
10) частка не з прислівником пишеться разом, коли слово без неї не вживається: несподівано, незбагненнішою.