1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Глазова

Вправа 7

До поданих термінів іншомовного походження доберіть із довідки українські відповідники. Утворені пари слів запишіть. У яких випадках уживання українських слів більш доцільне? Поясніть.

Екземпляр — примірник; дисконт — знижка; калькуляція — обчислення; опція — вибір; дилер — посередник; стратифікація — розподілення; імпульсивний — запальний; легітимний — законний; лімітувати — обмежувати; пролонгувати — подовжувати.

Аби рідна мова не втратила своєї самобутності, краще віддавати перевагу україномовним відповідникам, якщо, такі є. Запозичень важко уникнути тоді, коли в рідній мові бракує слів з відповідним значенням.

Доберіть аргументи для відстоювання кожної з двох тез: 1) запозичення іншомовних слів корисне для мови; 2) запозичувати іншомовні слова потрібно з великою обережністю. На підтвердження якої з тез аргументів виявилося більше? Зробіть висновок.

1) жива мова постійно змінюється, збагачуючи власні ресурси за рахунок запозичення слів з інших мов;
коли у мові немає відповідника новому поняттю, уникнути запозичення неможливо;
збагачення власного синонімічного ряду за рахунок запозичень теж збагачує мову.
2) надмірне захоплення запозиченнями знищує самобутність мови;
за неможливості уникнути запозичення треба дбати про узгодження пеологізмів з українськими орфоепією та орфографією;
за наявності власних синонімів запозичення треба уживати лише коли відсутні альтернативи.

Повідомити про помилку