Вправа 100

Запишіть, ставлячи розділові знаки, спочатку прості речення з порівняльними зворотами, а потім — складнопідрядні речення з підрядними порівняльними. Здійсніть взаємоперевірку робіт.

Прості речення з порівняльними зворотами:
3. Над головою зірка ще тріпоче, мов пійманий у сільце дрібен-птах.
4. Хлопець справді здригнувся, немов ступнув у студену воду.
5. Це місто прекрасне, як усмішка долі.

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними:
1. Білі коні зими десь летять, як громи б'ють об землю копитами дзвінко. [ ], як ( ) Питання — як?
2. Душа моя розкрита для кожного, як квітка для роси. [ ] як ( ). Питання — як?


Коментарі

Всього коментарів: 0