1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Ворон

Вправа 250

Прочитайте і відгадайте загадки. Спишіть, ставлячи іменники, що в дужках, у родовому відмінку однини. Виконайте взаємоперевірку робіт.

1. Розісланий килим, розкиданий горох — не можна ні килима підняти, ні гороху зібрати.
2 Летіло без крил, упало без ніг, варив кухар без вогню, їла пані без роту.
3. Що біжить без відпочинку, не стає ні на хвилинку, не старіє, не вмирає, а все нищить, забирає?
4. Через воду всіх проводить, а сам з берегу не сходить.
5. Іде з села до села, а з місця й кроку не сходить.