1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2017 рік

Вправа 105

Продовжте й запишіть прислів’я (за потреби скористайтеся довідкою). Які це речення за будовою? Визначте смислові зв’язки між частинами їх.

1. Згода дім будує, а незгода руйнує (протиставлення).
2. За морем тепліше, а вдома миліше (протиставлення).
3. Показує дорогу, а сам у болото лізе (зіставлення).
4. Хвальби повні торби, але в торбах немає нічого (протиставлення).

Всі речення за будовою складні.