1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2017 рік

Вправа 135

І. Спишіть текст, закінчуючи речення з пропусками так, щоб утворилися складносурядні речення. Розставте потрібні розділові знаки.

Опинившись у лісі, Дмитро завмирає під стовбуром вільхи, прислухається. Тиша тихесенька. Ні тобі гілка не трісне, ні тобі птах не крикне. Стовбури дерев стоять у тумані, і повітря насичене вогкістю. Раптом застрекотала, сорока у верхів’ї берези і здригнулася звільнена гілка, обсипавши краплі роси. Хлопець пройшов трохи вперед. На березі лісового озерця спочивали старі осики й дрімали величезні буки. Зарошена, ледь притоптана, слалася стежина, й неподалік причаїлася лісна хижка. — Ого! — закричав Дмитро, і голос його лунко розлігся в ранковому лісі.