1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2017 рік

Вправа 150

Складіть за схемами складнопідрядні речення, використавши подані частини. Утворені речення запишіть, порівняйте розділові знаки в них.

1. [...], (коли ...). Ранньої пори він мандрував на околицю міста, коли сонце ще тільки підкочувалося до верховіть.

2. (Коли...), [...]. Коли сонце ще тільки підкочувалося до верховіть, ранньої пори він мандрував на околицю міста.

3. [..., (коли ...), ...]. Ранньої пори, коли сонце ще тільки підкочувалося до верховіть, він мандрував на околицю міста.