1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2017 рік

Вправа 182

І. Спишіть речення, виправляючи допущені пунктуаційні помилки. Підкресліть орфограми.
II. Виконайте розбір за будовою виділених слів.

1. Сама ж місцина, де розташувалася Лісова Гута, напрочуд гарна.

2. Обминувши, луг, що вкрився, міддю, слід до хати губиться в бору.

3. Два деркачі, що почали перегукуватися в траві над Десною, раптом притихли.

4. Ті, що народжуються раз на століття, умерти можуть кожен день.