Вправа 216

І. Спишіть складнопідрядні речення з підрядними частинами порівняння. Розставте пропущені розділові знаки. Назвіть засоби зв’язку частин.
ІІ. Підкресліть у підрядних частинах граматичні основи. У яких реченнях підрядні частини є неповними реченнями?

1. У лісі поволі смеркало, немов чиясь невидима рука насувала на нього шапку.

2. Людина прагне до щастя одвічно, як ріки — в долини.

3. Кострубаті й присадкуваті верби міцно чіплялися оголеним корінням за землю, немов хижий птах загнав пазурі в здобич.

4. Між мозолями сині розколини, наче між горами сині ріки.

5. Довгим ключем пливли по небу хмари, як журавлі у вирій.

6. Весна торкається крихкого снігу, мов силу пробує свою вона.