Вправа 222

Спишіть слова, ставлячи на місці крапок букву е або и. Виділіть закінчення.

Пишемо, можемо, кричимо, муркотимо, бурмотите, буркочеш, кочеш, белькочете, бачимо, волочите, стелиш, свистимо, косите.