1. Домашні завдання
  2. 9 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2017 рік

Вправа 27

Перебудуйте подані речення на речення з відокремленими членами. Утворені речення запишіть.

1. За якусь хвилину всі розійшлися, і тільки очі, сповнені радості, прикипіли до вікна.

2. Сонце, нежарке, весняне, вийшло з-за обрію.

3. Виїхавши на дорогу, я побачив старі-престарі дуби.

4. Вітер, позмітавши цілі кучугури снігу, підіймав їх догори.

5. Тут, під пригорком, невелика ріка.