Вправа 374

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.
II. Визначте, які види зв’язку поєднано в кожному реченні. Побудуйте схеми трьох речень (на вибір).
III. Знайдіть і підкресліть орфограму «Ненаголошені е, и в корені».

1. Сади осипалися милі, що чарували так мене, і знов Дніпра чекають хвилі, коли їх крига одягне. [...], (що ...), і (коли ...).

2. Я вимкну світло й запалю свічу, й принесу із саду пізні квіти, і дощ до ранку буде шепотіти святі слова, які я промовчу. [...], і [...], (які ...).

3. Поле все далі розстеляло свою одежу, і коли він зійшов на горбок, перед ним встали в повній красі всі ниви. [...], (і коли ...), [...].

4. Ми, українці, — нація, яка споконвіку прагне багато знати, а це утверджує нашу віру, що вічно будемо на цій землі. [...], (яка ...), а (що ...).

5. Яким би не ішов я шляхом, якою б думкою не йшов, ім’я твоє любистком пахне, а душу пеленає шовк. (Яким ...), (яким...), [...], а [...].

6. Щойно сонце зайшло за гору, завмер усякий рух і помовк пташиний спів. (Щойно ...), [...] і [...].

7. Повертало на обід, але здавалося, що день ще й не починався. [...], але [...], (що ...).

Коментарі

Всього коментарів: 0