Вправа 383

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Чи в усіх реченнях є двокрапка? Визначте, які види зв’язку частин поєднано в кожному реченні.
ІІ. Побудуйте схеми трьох речень (на вибір).
ІІІ. Визначте частини мови всіх слів останнього речення.

1. Я пам’ятаю: сніг на землю падав і припадав до мерзлої землі, а батько вносив яблуко із саду, останнє, що ховалось у гіллі. [...]: [...], а [...], (що ...).

2. Я навік той день запам’ятав: з буйних яблунь білий цвіт злітав, тихо-тихо падав білий цвіт, наче мрія неповторних літ. [...]: [...], (наче ...).

3. Якби моя воля, видала б закон: заборонити нещасливі фінали в казках. (Якби...), [...]: [...].

4. Я знаю: тут проходили бої і вороги ломились в ці ворота. [...]: [...] і [...].

5. Рожевий пил спадав, синіло все кругом, і коси золоті зоря вилітала в трави. [...], [...], і [...].

6. У (прийменник) вилисках (іменник) дніпровської (при кметник) води (іменник), що (прислівник) воям (іменник) князя (іменник) рани (іменник) омивала (дієслово), я (займенник) бачу (дієслово): захлинається (дієслово) навала (іменник) свавільної (прикметник) фашистської (прикметник) орди (іменник). [..., (що...), ...]: [...].