Вправа 474

І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Найкраще буде, якщо перед початком виступу, доки у вас ще немає великого лекторського досвіду, ви не говоритимете багато з іншими людьми, а зосередитеся на змісті свого виступу.

2. Лекція, що супроводжується демонстрацією слайдів і фільмів, зрозуміло, викликає більше зацікавлення, ніж та, протягом якої лектор користується лише словесним описом.

3. Слухачі інстинктивно відчувають різницю, якщо вона існує, між зовнішньою впевненістю промовця та його внутрішнім побоюванням, браком віри у власні сили.

4. Запам’ятайте: критики роблять промовцеві різні закиди: що він надто зарозумілий, дуже багато говорить, висловлюється занадто по-науковому тощо, але майже ніколи не дорікають йому за стислість викладу.

Коментарі

Всього коментарів: 0