Вправа 480

Прочитайте речення. Знайдіть неточності у виборі слів. Відредагуйте речення й запишіть. За потреби скористайтеся словником паронімів.

1. До свята було проведено цікаві заходи.
2. Цього року дівчата закінчують музичну школу.
3. Біля будинку стояв чоловік у військовій формі.
4. Продукція місцевого молокозаводу дуже корисна.
5. Вулиці нашого міста гарно освітлені.
6. Для бібліотеки виписали нові часописи й газети.
7. Хлопці жили на сусідніх вулицях.