Вправа 76

II. Уведіть подані вислови в окремі речення з прямою мовою, дібравши самостійно слова автора. Речення запишіть.
1. Не тільки жести й міміка розкривають характер людини, бо ще німецький поет Й. Ґете казав: «поведінка — це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя».
2. Відомий український письменник І. Франко дав гарну пораду: «добру науку приймай, хоч її і від простого чуєш; злої ж на ум не бери, хоч би й святий говорив».
3. «Ті, що виїздять за море, міняють небо, а не душу» — казав римський поет Горацій тим, хто намагався втекти від себе.
4. Український прозаїк М. Шумило відчував у мові щось на кшталт археологічних пластів й геологічних шарів, коли говорив, що «мова — це глибина тисячоліть».
5. «І там, де звучить рідна мова, живе український народ», — писав український поет В. Сосюра.

III. Одне утворене речення (на вибір) перебудуйте, замінивши пряму мову непрямою.
Не тільки жести й міміка розкривають характер людини, бо ще німецький поет Й. Ґете казав, що поведінка — це дзеркало, у якому кожен показує своє обличчя.